Chính sách bảo mật

Shop cam kết tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng dưới mọi hình thức. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thông tin bị rò rỉ mà ảnh hưởng đến khách hàng.