Mạch khiển âm, dương chờ. Khiển ẩm độ gập gương ô tô: Mạch dùng cho xe ô tô khiển âm. Khi đô gương hoặc lắp gập gương lên xuống kính mà xe bạn khiển âm còn thiết bị lắp đặt thêm là khiển dương thì phải cần mạch này để điều khiển nó.

Đặt hàng shopee: https://shopee.vn/product/158729939/23530451105/

Mạch khiển âm ô tô, dương chờ, khiển âm, khiển dương, âm chờ, điều khiển âm ô tô, lắp khiển âm, hướng dẫn lắp khiển âm, bộ chuyển đổi khiển âm, bộ chuyển đổi khiển dương

Chi tiết hơn bạn xem video trước khi quyết định:

  • Số lượng: 01 mạch như hình ảnh.
  • Giá chưa bao gồm phí vận chuyển

Từ khóa: Mạch khiển âm ô tô, dương chờ, khiển âm, khiển dương, âm chờ, điều khiển âm ô tô, lắp khiển âm, hướng dẫn lắp khiển âm, bộ chuyển đổi khiển âm, bộ chuyển đổi khiển dương