Đồng hồ đo pha kiểm tra loa, còi âm thanh xe hơi có đúng cực âm dương hay không. Nếu loa dân gia đình thì có mầu dây phân biệt rõ ràng. Đối với xe hơi thì dây loa màu dây có khác nhau. Việc xác định đấu nối đúng cực âm dương thật không đơn giản nếu như không có công cụ hỗ trợ

Cách xác định cực âm dương của loa ô tô, Cách kiểm tra dây âm dương của loa, Quy định màu dây loa, Cách đấu dây loa âm dương, Cách đấu dây loa ô tô, sơ đồ đấu nối loa ô tô

Chất liệu: vỏ nhựa
Màu: Đen
Điện áp: 12 (V)
Ứng dụng: Kiểm tra còi âm thanh xe hơi

Sản phẩm bao gồm:

1 x Đồng hồ đo pha kiểm tra còi âm thanh xe hơi
1 x Pin

1 x CD

Cách xác định cực âm dương của loa ô tô, Cách kiểm tra dây âm dương của loa, Quy định màu dây loa, Cách đấu dây loa âm dương, Cách đấu dây loa ô tô, sơ đồ đấu nối loa ô tô

Cách xác định cực âm dương của loa ô tô, Cách kiểm tra dây âm dương của loa, Quy định màu dây loa, Cách đấu dây loa âm dương, Cách đấu dây loa ô tô, sơ đồ đấu nối loa ô tô

Cách sử dụng: đang cập nhật

Video hướng dẫn sử dụng: đang cập nhật

Từ khóa: Cách xác định cực âm dương của loa ô tô, Cách kiểm tra dây âm dương của loa, Quy định màu dây loa, Cách đấu dây loa âm dương, Cách đấu dây loa ô tô, sơ đồ đấu nối loa ô tô