Công tắc gập gương chiếu hậu & Cách đấu nối.

Công tắc có 4 dây điện dùng để đầu nối với mạch điều khiển như hình shop đã chụp dưới đây.

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu, Công tắc gương chiếu hậu, Công tắc điều khiển gương chiếu hậu, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu, Công tắc kínhchiếu hậu, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu

Xin lưu ý: Đây là công tắc On-Off, Các Bạn chọn tốc tắc phù hợp với mạch diều khiển trên xe của mình. Nếu cần tư vấn, bạn liên hệ với shop để được hỗ trợ tận tình.

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu, Công tắc gương chiếu hậu, Công tắc điều khiển gương chiếu hậu, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu, Công tắc kínhchiếu hậu, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu

Từ khóa: Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu, Công tắc gương chiếu hậu, Công tắc điều khiển gương chiếu hậu, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu, Công tắc kínhchiếu hậu, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu