Công tắc gập gương Toyota: Dùng thay thế cho công tắc dòng xe Toyota. Shop có 2 mã hàng: Hàng OEM mới và hàng bãi tháo xe. Giá như nhau. Quý khách có thể chọn 1 trong 2. (Bạn chọn loại mới hay bãi ghi vào phần ghi chú nhé)

 

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu, Công tắc gương chiếu hậu, Công tắc điều khiển gương chiếu hậu, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu, Công tắc kínhchiếu hậu, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu, Công tắc gập gương Toyota

CÔNG TẮC TOYOTA CHƯA CÓ CÁP GIÁ 200.000Đ

Chi tiết sản phẩm:

Gồm 01 chiếc công tắc như hình ảnh (Chưa bao gồm cáp đấu nối).

Nếu xe bạn chưa có cáp đâu nối buộc phải mua thêm cho đủ bộ. CÁP MUA THÊM GIÁ 200.000Đ – HÀNG BÃI

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu, Công tắc gương chiếu hậu, Công tắc điều khiển gương chiếu hậu, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu, Công tắc kínhchiếu hậu, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu, Công tắc gập gương Toyota

Công tắc Toyota loại hàng bãi tháo xe zin BAO GỒM CẢ GIẮC CẮM GIÁ: 400.000Đ

 

Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu, Công tắc gương chiếu hậu, Công tắc điều khiển gương chiếu hậu, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu, Công tắc kínhchiếu hậu, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu, Công tắc gập gương Toyota

 

Từ khóa: Công tắc gập gương chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh gương chiếu hậu, Công tắc gương chiếu hậu, Công tắc điều khiển gương chiếu hậu, Công tắc gập kính chiếu hậu, Công tắc điều chỉnh kính chiếu hậu, Công tắc kính Chiếu hậu, Công tắc điều khiển kính chiếu hậu, Công tắc gập gương Toyota